borstprotheses vervangen of verwijderen

 

WAAROM PROTHESES VERVANGEN OF VERWIJDEREN?

Bij deze ingreep worden implantaten, die ooit voor een borstvergroting of borstreconstructie zijn ingebracht, vervangen door nieuwe borstimplantaten of definitief verwijderd. Soms zal het rond het implantaat gelegen kapsel ook worden verwijderd. Of het verwijderen van het kapsel nodig is, is afhankelijk van onder andere het kapsel zelf en het eigen borstvolume. Voor het laten wisselen of verwijderen van borstimplantaten kunnen meerdere redenen bestaan:

  • Veranderingen in het volume en/of slapte van de huid van de borst;
  • Verharding en verstrakking van het kapsel rond de prothese, ofwel kapselschrompeling
  • Het niet meer willen hebben van borstimplantaten.
  • In de huidige protheses is een scheurtje aanwezig in de wand van het implantaat en dit is bevestigd op een MRI

 

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN WISSEL?

Niet iedere vrouw komt in aanmerking voor alleen het vervangen of verwijderen van de borstprotheses. Als de borsten erg verslapt zijn kan een borstlifting, al dan niet in combinatie met een grotere of kleinere prothese, een betere oplossing zijn (zie ‘Borstlifting’). Soms volstaat het vervangen van de huidige prothese door een grotere prothese. 

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Tijdens het verwijderen van de borstprotheses kunnen aanvullende operaties verricht worden:

  • Alleen verwijderen van de protheses: het volume van de prothese mag hiervoor niet te groot zijn en de borst niet verslapt
  • Vervangen van de borstprotheses: de borst mag hiervoor niet teveel verslapt zijn. Soms is het nodig om een iets grotere prothese terug te plaatsen of juist gebruik te maken van een ronde prothese.
  • Verwijderen/vervangen van de borstprotheses gecombineerd met een borstlift: indien de borst teveel verslapt is en/of gekozen wordt om een kleinere prothese terug te plaatsen kan het nodig zijn de overtollige huid te corrigeren met een borstlift.

Wat in uw geval de beste methode is voor het vervangen of verwijderen van de borstprotheses wordt samen met uw plastisch chirurg beoordeeld en besproken.